Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

Följa

@iakonkret Om du med politisk menar att uttrycka värderingar du står för så borde det väl vara okej?

@snicksnack Lite försiktig. Vill inte ha ett twitter här :) Men @fenomenologen tipsade om att använda cw så får folk själva välja om de vill läsa. Smart.

Logga in för att delta i konversationen
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.