Följa

Ibland säger man att förutsättningarna för att kunna bygga en civilisation är bröd, vin och ost. Brödet kom förstås med jordbruket, vin gjorde att man kunde lagra vätska över en längre period och ost gjorde att man kunde ta vara på mjölken under en längre tid. Det är därför människor i nästan alla civilisationer äter ost, vare sig det handlar om ost från getmjölk, fårmjölk eller komjölk. ehinger.nu/undervisning/starta

· · Web · 0 · 0 · 1