Följa

If you are new to Mastodon.nu you should know that your profile is private by default, if you want it to appear in the profilecatalog you have to opt-in.

Om du är ny på Mastodon.nu är det bra att veta att din profil är privat som standard och om du vill synas i profilkatalogen behöver du välja det i profilinställningarna.

.nu

· · Web · 1 · 1 · 3

@martenbjorklund Verkar ha lite svårt att hitta den inställningen, är det under profilen eller settings?

Vad ska jag leta efter?

@Fredrichl Ska finnas direkt på sidan du kommer till när du klickar på "Redigera profil"

@martenbjorklund Knepigt. Ser inte det där. Kan det vara p.g.a att jag kör androidklienten? Behöver jag köra något webinterface eller liknande?

@Fredrichl Ja det skulle kunna bero på det. Jag tror det tyvärr är stor skillnad på de olika klienterna. Webb har kommit längst och har många bra funktioner som jag saknar på iOS.

@martenbjorklund Det var det. När jag gick in via webben syntes det. Knepigt, men då vet jag vad det berodde på.

Logga in för att delta i konversationen
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.