Fäst toot

If you want to find interesting people to follow, this is a good place to start: mastodon.social/explore

Om du vill hitta fler användare att följa så är det bra att börja här:
mastodon.social/explore

.social

Fäst toot

If you are new to Mastodon.nu you should know that your profile is private by default, if you want it to appear in the profilecatalog you have to opt-in.

Om du är ny på Mastodon.nu är det bra att veta att din profil är privat som standard och om du vill synas i profilkatalogen behöver du välja det i profilinställningarna.

.nu

Fäst toot

Ett stort tack till Storbritannien som stöttar Sverige och Finland i dessa osäkra tider.

"Uppenbarligen föreligger ett så skarpt hot mot Finland och Sverige från Kreml att det är nödvändigt att teckna säkerhetsgarantier och solidaritetsförklaringar på papper."

cornucopia.se/2022/05/storbrit

If you want to find interesting people to follow, this is a good place to start: mastodon.social/explore

Om du vill hitta fler användare att följa så är det bra att börja här:
mastodon.social/explore

.social

If you are new to Mastodon.nu you should know that your profile is private by default, if you want it to appear in the profilecatalog you have to opt-in.

Om du är ny på Mastodon.nu är det bra att veta att din profil är privat som standard och om du vill synas i profilkatalogen behöver du välja det i profilinställningarna.

.nu

Battlefield2042 open beta tonight!

Most promising feature of the new game is "Battlefield Portal" where you get to play the best of the earlier games in the series with new graphics.

ea.com/en-gb/games/battlefield

Fedora Linux 35 Beta available for download. If you are curious about Linux and/or concerned with Apple and Microsoft I highly encourage you to try Linux out.

getfedora.org/sv/workstation/d

Visa äldre
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.