Följa

Borde jag vara glad att @satan följer mig?

· · Web · 4 · 0 · 3

@jonas

Påminner mig om det här, från en visa av Evert Taube:

Jag gick i aftonsång för att höra Guds ord
När jag står i kyrkans gång hör jag kyrkherrens ord:
"Satan följer dina spår
höst och vinter och vår
och han jagar dig om sommaren i blommande snår
och han jagar dig om sommaren i blommande snår!"

imorbygden.se/song47.htm

@satan

Logga in för att delta i konversationen
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.