Förbereder mig inför nya hemska rekryteringsprocesser 🤢🤮

Jag förstår verkligen inte varför företag hellre låter en lämna än matchar lönen om man får ett erbjudande från någon annan. Borde man inte vara mer värd om man redan är upplärd etc?

Ironin när man har toppen av en tandpetare fast mellan tänderna 🤠

Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.