Följa

Jag förstår verkligen inte varför företag hellre låter en lämna än matchar lönen om man får ett erbjudande från någon annan. Borde man inte vara mer värd om man redan är upplärd etc?

Logga in för att delta i konversationen
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.