Känslan när man justerar teckenkodningen i backup-filen, importerar den igen och alla artiklar är återställda. 😅

Visa tråd

Känslan när backupen importeras, men teckenkodningen är helt fel. 😨

Visa tråd

Känslan när man hittar en nytagen backup av den tabellen. 😁

Visa tråd

Känslan när man råkar tömma en databastabell som innehåller över 2000 artiklar. 😱

Hallå världen! Kul med ännu en plattform att hänga på. Denna känns ju både fräsch och nytänkande! 😆 Tut!

Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.