@fenomenologen Det finns många anledningar till det men jag nöjer mig med att säga ju fler desto roligare 🙂

Welcome to Mastodon.nu!

Feel free to create an account here and please keep public discussions in Swedish or English.

Here is a short video with useful information about Mastodon and the Fediverse:
youtube.com/watch?v=yBRrqbRQ3t

If you need any additional help, read the about page; mastodon.nu/about/more or contact a moderator mastodon.nu/about/more#moderat.

Enjoy your stay!

Jag tror inte på någon sorts global åsiktscensur. Att sopa någon under mattan på grund av deras åsikt gör debatt omöjlig och minskar chansen att deras åsikt kommer förändras.

Det finns dock vissa svåra undantagsfall.

Därför har jag bloggat om hur du tystar ner en användare i Mastodon här på länken.

stefan.midjich.name/technical/

#mastodon #help

My dream for Mastodon is for it to be a viable choice as a publishing platform for any creator. In other words, for people to not feel like they're locked in to Twitter or Instagram if they want to be professionally successful.

Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.