Följa

Mastodon.nu updated to the latest available version of Mastodon (3.5.2) this morning.

Mastodon.nu uppgraderades till senaste versionen av Mastodon (3.5.2) imorse.

Innehåll i denna release: github.com/mastodon/mastodon/r

.nu #3.5.2

· · Web · 0 · 1 · 1
Logga in för att delta i konversationen
Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.