Jahapp! Då har jag enl den dagliga rutinen betat av Instagram,youtube och twitter. Jag skriver sällan inlägg på dessa plattformar, men läser desto fler. Gillar, kommenterar och retweetar ibland.
Kommer denna plattformen att passa mig. Jag hoppas på att den fokuserar på det som faktiskt är bra här i livet och inte bara allt elände som drabbar oss människor.

Mastodon.nu

Mastodon.nu är en öppen, vänlig och rolig instans i första hand till för svenskar och de nordiska länderna.

Mastodon.nu is an open, friendly and fun instance primarily for the Nordics and Swedish users.

Hosted with high quality hardware, fast internet connections and frequent backups.

This instance is open and welcoming to anyone abiding by the rules.