Följa

Cambridgeutbildad biolog som av allt att döma har hippieföräldrar skriver entusiastiskt om svampar, i alla olika aspekter.
Bildande och sinnesutvidgande bok - jag får samma wow- och "allt är ett, ett är allt"-känsla jag får när jag läser bra böcker om rymden. Och då menar jag alltså inte de delar av boken som berör psykedelisk svamp - för det finns såklart också med.
Måste läsa mer populärekologi jämte all populärastronomi jag malt genom åren. Om det nu är ett ord, populärekologi?

· · Tusky · 0 · 0 · 2