Följa

Efter tips från @fredrikedin . Blurben på omslaget säger att boken är "to biotech and AI what Neuromancer was to the internet" och det är ganska träffande. Kanske med tillägget att den är mer politisk.
Onda multinationella företag på jakt efter pirater som kopierar dyr patenterad medicin, semislaveri som naturlig del av "frihandel" och robotar som utforskar sitt sexliv mm.

· · Tusky · 1 · 0 · 2