Följa

En till liten småskrift i serien om arbetarrörelsen pionjärer avklarad. Månsson var udda. En kristen vänstersocialist som ogillade Marx och kallade sig "Bondekommunist" som vid sidan av sitt riksdagsmandat och agiterande även skrev böcker om Gustav Vasa.

· · Tusky · 1 · 0 · 0