Följa

En taiwanesisk 'Löpa varg' ungefär. Miljöfrågan, i bred bemärkelse, utan övertydliga pekpinnar invävd i en bra berättelse. Stod på sci-fi hyllan, vilket inte kändes helt självklart.

· · Tusky · 0 · 0 · 0